Họ tên: Nguyễn Trọng Tiến

Vị trí: Nhân viên giao hàng

CMND: 024163640