Họ tên: Nguyễn Tấn Tiến

Vị trí: Nhân viên giao hàng

CMND: 079087005809