Họ tên: Nguyễn Hữu Ấn

Vị trí: Nhân viên giao hàng

CMND: 212261335